Czym jest produkt Flex.Rzeczoznawca ?

Program „Flex.Rzeczoznawca” firmy FAST DATA to zaawansowane narzędzie dedykowane obsłudze firm ubezpieczeniowych i firm specjalizujących się w likwidacji szkód. Ten innowacyjny system został stworzony w celu usprawnienia i usystematyzowania procesu likwidacji szkód.

Celem rozwiązania było, aby proces przekazywania informacji ubezpieczyciela do analityki i rzeczoznawcy było szybkie, łatwe i przyjemne i aby wszystkie dane w procesie były jasne i zrozumiałe.

Poniżej przedstawiamy pokrótce opis działania systemu:

  1. Powstanie zlecenia w systemu i rozpoczęcie procesowania: Proces zaczyna się od przesłania zlecenia do wykonania oględzin i likwidacji szkody. Zlecenie może być wysyłane w sposób automatyczny np. od ubezpieczyciela gdy systemy są zintegrowane (np. TUW) lub wpisane z ręcznie w aplikacji na komputerze, która może być zintegrowana z systemami firm ubezpieczeniowych. Gdy firma ubezpieczeniowa otrzymuje zgłoszenie szkody od klienta, informacja ta trafia do systemu.
  2. Przyjęcie lub Odrzucenie Zlecenia: Po otrzymaniu zlecenia, pracownik biura obsługi likwidacji szkód może zdecydować o jej przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu. Sprawdzeniu danych i uzupełnieniu w razie konieczności.
  3. Praca Rzeczoznawcy i przesyłanie danych: Zlecenie jest następnie przekazywane do wybranego rzeczoznawcy, który korzysta z aplikacji mobilnej. Rzeczoznawca w aplikacji dostaje pełne informacje o szkodzie, może z niej zadzwonić, wysłać wiadomość, skorzystać z dojazdu. Wszystkie te informacje mogą być zapisywane w aplikacji mobilnej i przekazywane do obsługi.
    Na miejscu u poszkodowanego rzeczoznawca korzystając z aplikacji mobilnej wykonuje zdjęcia uszkodzeń, przygotowuje dokumenty, a także wprowadzać wszelkie istotne dane i informacje. Dane są przesyłane online do systemu centralnego i mogą być na bieżąco sprawdzane.
  4. Analiza zlecenia: Po zakończeniu pracy rzeczoznawcy, konsultant przesyła dane zlecenie do analityka, który weryfikuje zebrane informacje w systemie.
  5. Poprawa zlecenia: Jeśli analiza wskazuje na potrzebę dalszych działań lub wymaga uściślenia danych, analityk może przekazać zlecenie z powrotem do rzeczoznawcy za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
  6. Zamknięcie Zlecenia: Po zakończeniu procesu likwidacji szkody i uzyskaniu odpowiednich dokumentów i analizy, zlecenie jest zamykane, a zebrane dane w odpowiednim formacie wysyłane do zleceniodawcy, na przykład towarzystwa ubezpieczeniowego, zaś klient oraz zleceniodawca otrzymują stosowne informacje SMS lub przez e-mail.

Jako producent systemu możemy też dopasować proces do potrzeb naszych klientów.
Zapraszamy do kontaktu, umówienia się na prezentację.