Branża likwidacji szkód

to sektor o ogromnym znaczeniu, który obejmuje obsługę ubezpieczeń, naprawy i odszkodowania. Firmy działające w tej branży muszą konkurować ze sobą nie tylko ceną i jakością produktów, ale także dostępnością, jakością wsparcia serwisowego oraz dostępnością części zamiennych.

Branża automotive

jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, obejmującą produkcję, sprzedaż, serwis oraz utrzymanie pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn specjalistycznych.

Branża dystrybucji komponentów elektronicznych

w Polsce stanowi istotny segment rynku technologicznego. Obejmuje ona dostawców, którzy specjalizują się w sprzedaży i dostarczaniu różnorodnych komponentów elektronicznych.

Branża AGRO

czyli sektor rolniczy. stanowi kluczowy filar gospodarki, a firmy specjalizujące się w sprzedaży maszyn rolniczych, ciągników oraz części związanych z rolnictwem odgrywają istotną rolę w tym segmencie.

Branża obsługi kontenerów

jest ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw i logistyce na polskim rynku. Obsługa kontenerów stanowią kluczowe ogniwo między portami morskim, a klientami końcowymi, umożliwiając magazynowanie, obsługę i transport kontenerów.