Czym jest Flex.DEPO

Program Flex.DEPO do obsługi punktów składowania i napraw kontenerów to kompleksowe narzędzie, które umożliwia skuteczną organizację i zarządzanie wszystkimi aspektami obsługi kontenerów. Zapewnia ścisłą kontrolę nad awizacjami, procesem przyjęcia, sprawdzaniem stanu, wyceną napraw, czyszczeniem, naprawą, wydawaniem, wystawianiem faktur oraz komunikacją z systemami armatorów oraz wymianą danych na temat ruchów i napraw kontenerów.

Funkcje systemu:

 • Awizacje kontenerów: System umożliwia wprowadzenie informacji o nadchodzących kontenerach, w tym numerze kontenera, informacjach o ładunku, źródle i docelowym miejscu.
 • Przyjęcie kontenera: Po dostarczeniu kontenera do punktu składowania lub naprawy, system rejestruje przyjęcie weryfikując poprawny numer kontenera.
 • Sprawdzenie stanu kontenera: Operatorzy mogą dokładnie sprawdzić stan kontenera, uwzględniając wszelkie uszkodzenia lub problemy zabezpieczenia.
 • Czyszczenie i naprawa uszkodzeń: System pozwala na ocenę i wycenę koniecznych napraw lub czyszczenia na podstawie wizji lub zdjęć i opisów stanu kontenera oraz usprawnia monitorowanie i zarządzanie procesem.
 • Wydanie kontenera: Po zakończeniu procesu naprawy lub czyszczenia, system umożliwia wydanie kontenera z odpowiednią dokumentacją.
 • Wystawianie faktur za składowanie i naprawy: Automatyczne generowanie faktur na podstawie danych o przyjęciu, naprawach i innych usługach świadczonych przez punkt składowania.
 • Komunikacja z systemami armatorów: Integracja z systemami armatorów pozwala na automatyczne przekazywanie informacji o kontenerach i ich statusie. Flex.DEPO umożliwia wymianę danych z firmami logistycznymi oraz armatorami w celu monitorowania i zarządzania kontenerami na szeroką skalę.

Zalety systemu:

 • Zwiększa efektywność zarządzania kontenerami.
 • Ułatwia kontrolę nad kosztami napraw i składowania.
 • Eliminuje błędy wynikające z ręcznego rejestrowania danych.
 • Poprawia komunikację między zaangażowanymi stronami.
 • Umożliwia pełną transparentność procesów związanych z kontenerami.

Flex.DEPO jest niezastąpionym narzędziem dla punktów składowania i naprawy kontenerów, które dążą do optymalizacji swoich operacji, kontroli kosztów oraz zapewnienia satysfakcji klientów.