Branża likwidacji szkód to sektor o ogromnym znaczeniu, który obejmuje obsługę ubezpieczeń, naprawy i odszkodowania. W ramach tej branży, rzeczoznawcy pełnią kluczową rolę w procesie likwidacji szkód, oceniając i dokumentując uszkodzenia oraz współpracując z zleceniodawcami, takimi jak firmy ubezpieczeniowe oraz klientami indywidualnymi. Brak skutecznej komunikacji między rzeczoznawcami a zleceniodawcami może prowadzić do opóźnień w procesie likwidacji szkód. Również istnieje ryzyko popełnienia błędów przy wymianie danych, co może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień i wydłużać czas realizacji oraz pracy rzeczoznawców.
Rozwiązaniem tych problemów może być efektywne narzędzie do komunikacji i zarządzania procesami przebiegu tych informacji. Oprogramowanie takie jak „Mobilny Rzeczoznawca” firmy FAST DATA może znacząco usprawnić te procesy oraz składnie realizować komunikację między rzeczoznawcami, analitykami i zleceniodawcami.