Czym jest BDC (Business Development Center) ?

System FLEX.BDC (Business Development Center) to rozwiązanie dedykowane dla branży motoryzacyjnej, które umożliwia skuteczne zarządzanie relacjami z klientami. Ten zaawansowany system oferuje kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji, które wspierają pracę i działania działu Call Center. FLEX.BDC jest ściśle zintegrowany z FLEX.CRM oraz FLEX.DMS.

FLEX.BDC doskonale współpracuje z centralą telefoniczną, co umożliwia automatyczne wykonywanie zaplanowanych telefonów do klientów oraz szybką identyfikację telefonów przychodzących. Przy użyciu tej integracji, system identyfikuje połączenie i przyporządkowuje je do odpowiedniego klienta, co umożliwia błyskawiczne uzyskanie dostępu do danych klienta, historii napraw i kontaktów, jego potrzeb oraz zaplanowanych działań.


Dodatkowo, integracja FLEX.BDC z centralą telefoniczną umożliwia kompleksowe gromadzenie oraz efektywne zarządzanie danymi klientów. To narzędzie umożliwia także kontrolowanie pracy pracowników w dziale Call Center poprzez możliwość odsłuchiwania wybranych rozmów i porównywanie ich z wynikami umówionych wizyt. Dzięki temu, firma może skuteczniej monitorować jakość obsługi klienta i wdrażać działania naprawcze, które przyczynią się do podniesienia standardów obsługi i efektywności działań Call Center.